19 Aralık 2011 Pazartesi

Ofis Çiftçinin Kara Gün Dostudur !

Toprak Mahsulleri Ofisi, 24 Haziran 1938'de, Türkiye'de hububat fiyatlarının üretici açısından kabul edilebilir sınırın altına düşmesini ve tüketici aleyhine aşırı yükselmesini önlemek için alım - satım fiyatlarına düzenleyici tedbirler oluşturmak amacıyla kuruldu.

Fotoğraflar, TMO'nun İstanbul Haydarpaşa'daki işletmesine ait. Küreselleşmenin ve özelleştirmenin ülkemizdeki kazandığı hıza paralel olarak bu kamu işletmesi de diğer işletmeler gibi sessizce sahneden çıkartılıyor. Şehrin bu değerli konumundaki, manzaralı güzel arazi, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde turistik elit bir alana dönüştürülecek. Çevresini kaplayan büyük alan üzerinde Newyork'taki Manhattan benzeri bir yerleşim kurulması planlanıyor; içerisinde lüks oteller, liman projesi ve alışveriş merkezleri yer alacak.Projenin bütçesinin 5 Milyar dolar olduğu söyleniyor. Ne yazık ki; bu projenin ülkemizin sıradan insanlarına fayda sağlayacağına dair hiçbir ümidim yok.  Haydarpaşa'daki TMO'da, bu proje neticesinde atıllaştırılmış, içi boşaltılmış tesislerden birisi. Çoktandır, burayı belgelemek, tarihe bir kayıt düşmek istiyordum. Geçen haftalarda bir şekilde bu mekanı fotoğraflama şansına eriştim, ortaya çıkan tablo çok hüzünlü ve kaotikti.  Doğrusu böylesi yaban bir yalnızlıkla karşılacağımı beklemiyordum. Ne diyelim, Türkiye üzerine düşen görevleri yavaş yavaş yerine getiriyor.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder